ASOCIATIA CENTRALĂ DE ECONOMII SI IMPRUMUT

Uniunea Centrală

Serviciile Noastre

Curs valutar

Reprezentarea

 

           Asociaţia Centrală de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală”  este o instituţie financiară,  apolitică, nonprofit, infiinţată în  anul 2012, care are ca obiectiv principal: apărarea, promovarea şi reprezentarea prin toate mijloacele legale a drepturilor şi intereselor Asociaţiilor de Economii şi Împrumut în raport cu CNPF, Serviciul Fiscal, autorităţile statale și locale.

          O preocupare permanentă a Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală” o constituie înaintarea propunerilor în adresa CNPF privind completarea şi modificarea  legislaţiei în domeniul reglementării domeniului nostru de activitate, la fel şi propunerea de ajustare a acestora la situaţia economico-financiară existentă. Ţinem să implimentăm claritatea şi simplicitatea uniformă a practicii de evidenţă economico-financiară, în scopul instruirii şi îmbunătăţirii  situaţiei  economice, sociale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut  în raport cu CNPF. Mai mult decît atît, ne punem drept scop elaborarea programelor didactice şi de instruire pe baza noilor tendinţe de evidenţă economico-financiară în procesul activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut.

           Pe plan extern,  Asociaţia Centrală de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală” colaborează cu asociaţii similare, instituţii financiare şi bancare  în vederea schimbului de experienţă şi de informaţii între specialiştii din diverse domenii de interes comun.

       Astfel, Asociaţia Centrală de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală” va depune eforturi în scopul îmbunătăţirii activităţii membrilor săi în activitatea financiar-economică. 

 

 

Calculator de Credite

 

Suma:             
Dobanda:        

Rata dobanzii: