ASOCIATIA CENTRALĂ DE ECONOMII SI IMPRUMUT

Uniunea Centrală

Serviciile Noastre

Curs valutar

Program informatic

      Asociația Central de Economii și Împrumut "Uniunea Centrală"  deține drepul de     dezvoltare, modificare și distribuire a programului informatic Smart Management membrilor săi. De la achiziție pînă în prezent A.C.E.Î. "Uniunea Centrală" a executat deja un șir de modificări și adaptări necesităților AEI.

         Pachetul de program  informatic "Smart Management" este destinat pentru evidența contabilă în Asociații de Economii și de Împrumut. Este un pachet integral de posibilități și funcționalități ce permite ținerea evidenței contabile a Asociației pe tipuri de activități.

 

 

       Programul este elaborat pe cel mai performant și contemporan limbaj de programare - C# (C Sharp). Oferă posibilități de dezvoltare și de adaptare la unele eventuale noi necesități. Acest program informatic a fost testat și instalat în cinci Asociații cu licență de categoria B și este acomodat tuturor necesităilor AEI. 

 

Programul permite:

-Managementul membrilor și a clientilor

-Managementul produselor asociației

-Managementul contractelor de împrumut și de depuneri

-Managementul dosarelor de împrumut cu posbilitatea stocării dosarului de împrumut în program

-Managementul depunerilor de economii

-Managementul împrumuturilor primite 

-Managementul mijloacelor fixe 

-Evidența în fișe personale a fiecărui împrumut sau depunere de economii

-Automatizarea operațiilor de casă și bancare

-Generarea rapoartelor de uz intern sau extern despre împrumuturi și economii

-Generarea Balanței de verificare a conturilor și Raportului financiar lunar și anual

-Managementul utilizatorilor

-Sistem de aprobare a dosarelor prin comitet de creditare

-Evidența și gestiunea mijloacelor fixe și activelor nemateriale 

 

Documente generate de SMART MANAGEMENT :

-Contracte de împrumut;

-Contracte de depuneri;

-Scrisori de Avertizare;

-Grafice de Rambursare;

-Registrul membrilor;

-Registrul provizionelor;

-Fișa de evidență a împrumuturilor sau de depuneri de economii;

-Balanța de verificare a împrumuturilor și a economiilor;

-Registrul Rambursărilor;

-Registrul scadențelor sau Registrul contractelor;

-Raportul împrumuturilor restante;

-Registrul notelor contabile;

-Dispozițiile de plată și de încasare din pe casierie;

-Registrul de Casă;

-Planul de conturi;

-Fișa contului;

-Balanța e verificare a conturilor;

-Raportul financiar;

-Acorduri Adiționale la Contractele de depuneri sau împrumuturi (în lucru) ;

-Dispoziții de plată pe bancă (în lucru);

-Sistemul automatizat de notificări prin SMS (mesagerie textuală scurtă);

-Cereri de împrumut ;

-Raport Prognoză;

 

Pentru a beneficia de acest program informatic aveți nevoie să ne contactați !

 

 descarcă

Manual de utilizare a programului informatic Smart Management

                        Plan de Conturi S.N.C. 63

  Raport financiar

  Raport financiar new

  Excel_Import

SMR_WND10

 AeroAdmin

AmmyAdmin

RadServ

RadTrial

QS

TV

AnyDesk

ACTVTN