ASOCIATIA CENTRALĂ DE ECONOMII SI IMPRUMUT

Uniunea Centrală

Serviciile Noastre

Curs valutar

Instruiri

       Organizarea instruirilor este una dintre caracteristicile activităţii desfăşurate de către Uniunea Centrală. Experţii noştri angajaţi oferă, timp de peste 10 de ani asistenţă asociaţiilor de economii şi împrumut la crearea, dezvoltarea lor în domeniile economico-financiar, legal şi tehnologiilor informaţionale.

      Subiectele incluse în modulele de instruire propuse de către experţii Uniunii Centrale sunt axate pe cele mai importante şi noi aspecte teoretice cu un profund accent pe aplicaţii practice.

      Ţinând cont de faptul că viitorii participanţi la instruire vor fi administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut, unde majoritatea activează  în mediul rural, experţii vor ajusta toate modulele reieşind din necesităţile lor, care vor fi identificate la etapa de selectare.

       În scopul realizării eficiente a instruirii, pentru fiecare modul vor fi elaborate un set de materiale teoretice, studii de caz şi exerciţii practice, vor fi incluse documente aflate în circuitul asociaţiilor pentru a fi completate de către participanţi, care vor spori nivelul de înţelegere a informaţiei oferite şi vor contribui la dezvoltarea abilităţilor practice necesare ale administratorilor asociaţiilor.

      La finele instruirii participanţii vor completa un chestionar de evaluare, care o să ne permită să aflăm părerea participanţilor şi să introducem anumite elemente corective, dacă va fi necesar.

      De asemenea la finele fiecărui modul experţii vor rezerva timp pentru a răspunde la întrebările participanţilor. Reieşind din această repartizare a timpului pentru modulele indicate, participanţii vor primi şi un set de materiale utile. Partea de bază a materialului va fi expusă în procesul instruirii, iar materialele suplimentare le vor servi drept suport complementar.

      La moment Uniunea Centrală dispune de o bază diversificată de circa 12 de consultanţi şi experţi în diferite domenii, care oferă atât servicii de instruire cât şi servicii de consultanţă. Multe dintre calificările şi expertiza deţinută de către consultanţii Uniunii Centrale au fost acumulate în cadrul experienţei de muncă realizate în diferite domenii şi organizaţii, cît şi ca rezultat al implicării lor în diferite proiecte naţionale şi internaţionale.

      Cu toţi experţii atraşi pentru realizarea instruirilor Uniunea Centrală are o experienţă relevantă de colaborare în cadrul diferitor programe de instruire şi consultanţă pentru administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut. Totodată fiecare dintre ei au experienţă individuală de activitate în domeniile lor de specializare.

 

      Domeniile de instruire şi consultanţă ale Uniunii Centrale

·     Analiza şi evaluarea clienţilor                                          ·       Managementul resurselor umane

·     Gestiunea şi atragerea Depunerilor de Economii            ·      Eficienţă personală şi managerială

·     Elaborarea Business Planurilor                                       ·       Evidenţa contabilă în AEI

·     Management şi marketing general                                  ·        Gestiunea  riscurilor în activitatea AEI

·     Management financiar                                                     ·        Gestiunea şi utilizarea programelor IT

·     Managementul afacerii                                                     ·       Gestiunea portofoliului problematic

·     Dezvoltare şi reorganizare a activităţii                             ·       ş.a.

 

      La moment au fost organizate două instruiri pentru asociațiile membre:

a) Analiza și evaluarea afacerilor: specificul afacerilor, strategii de analiză, riscurile de nerambursare, fluxul de numerar istoric și în previziune.

      Instruirea a fost organizată pentru 2 grupe a cîte 20 de persoane pentru Administratorii asociaţiilor şi finanţată de Church of Sweeden, care se ocupă de realizarea evaluarii şi creditării membrilor asociaţiilor. Instruirea a fost petrecută în incinta Institului Muncii pentru 3 zile fiecare grupă. La această instruire au făcut studii 30 participanţi din 28 asociaţii.

b) Particularităţile evidenţei contabile pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut

     Instruirea a fost organizată pentru o grupă de 15 persoane pentru Administratorii asociaţiilor şi finanţată de HEKS Moldova, care se ocupă de evidenţa contabilă în asociaţii care se află la etapa de iniţiere în acest domeniu. Instruirea a fost petrecută în incinta Academiei de Studii Economice pentru 2 zile. Instruirea a fost organizată la adresarea unor asociaţii, care au angajat contabili fără experienţă în domeniu. La această instruire au făcut studii 12 participanţi din 11 asociaţii.

      Pentru realizarea activităţilor de instruire Uniunea Centrală dispune de dotarea tehnică corespunzătoare care include următoarele resurse tehnice:

- sală de instruire bine amenajată

- copiator, proiector multimedia, tablă mobilă, laptopuri

- program Software în contabilitate, prelucrarea datelor statistice

- acces la Internet,

- Modele de politici şi regulamente interne pentru asociaţii, etc.