ASOCIATIA CENTRALĂ DE ECONOMII SI IMPRUMUT

Uniunea Centrală

Serviciile Noastre

Curs valutar

Asistenta juridica

      Asociaţia Centrală  de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” este o organizaţie necomercială cu un statut juridic special, cu un profil specializat în acordarea suportului pentru asociaţiile de economii şi împrumut și susţine dezvoltarea acestui sector. Personalul Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” dispune de specialişti cu o experienţă vastă în acest domeniu care a fost acumulată datorită respectării legislaţiei Republicii Moldova,  de cultura şi etica profesională cu utilizarea mijloacelor de comunicare eficientă, poate asigura un suport profesionist în serviciile de consultanţă juridică.

       Astfel, Asociaţia Centrală de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” oferă oportunitatea de a solicita asistență în domeniul juridic, la elaborarea contractelor de împrumut şi de depuneri de economii, întocmirea acordurilor adiţionale la contractul de bază, pretenţiilor preventive faţă de debitori, de CNPF, Serviciul Fiscal şi alte autorităţi ale statului şi persoane juridice cu capital de stat sau privat, întocmirea cererilor de chemare în judecată, cereri de apel şi recurs, a referinţelor asupra acţiunilor civile, cereri şi demersuri procesual civile, acordarea consultaţiilor juridice ce ţin de asigurarea şi executarea hotărîrilor  instanţelor de judecată, medierea juridică privind modalitatea de restituire a creanţei formate în urma acordării împrumutului, acordarea consultanței în domeniul extinderii prin fuziune, absorbție sau creării reprezentanțelor și filialelor AEÎ.

        Aceste servicii juridice sunt permanent disponibile în scopul de a îmbunătăţi activitatea asociaţiilor Dvs., precum și în vederea necesității soluționării situațiilor cu caracter juridic.

        Jurisconsultul Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” poate de asemenea interveni cu propuneri privind operarea modificărilor ce țin de domeniul juridic pentru înlăturarea lacunelor, conflictelor existente, eminente, uniformizării și eficientizării activității asociațiilor de împrumut per ansamblu, suportul consultativ în elaborarea documentelor, regulamentelor, politicii asociaţiilor de economii şi împrumut.

         În speranța unei colaborări fructuoase, precum și în scopul asigurării asistenței necesare acordate asociațiilor membre a Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală” vom fi bucuroși să intervenim la necesitate, întru buna funcționare și realizarea premiselor noastre comune.