ASOCIATIA CENTRALĂ DE ECONOMII SI IMPRUMUT

Uniunea Centrală

Serviciile Noastre

Curs valutar

Cadrul juridic     Legea asociațiilor de economii și împrumut


 

    Normele de prudenţă financiară ale asociaţiilor de economii şi împrumut


 

     Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor


​     Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut


 

     Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut


 

     Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut


 

     Regulamentul cu privire la modul de evaluare şi aprobare a business – planului asociaţiilor de economii şi împrumut


 

     Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative


 

     Regulamentul privind reorganizarea asociaţiilor de economii şi împrumut


 

     Hotărîre cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar


 

     Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului


 

     Ordin privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului


 

     Ordin privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului


 

     Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebanca