ASOCIATIA CENTRALĂ DE ECONOMII SI IMPRUMUT

Uniunea Centrală

Serviciile Noastre

Curs valutar

ACTIVITATEA NOASTRA

     

          Misiunea Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală” este să fim concentraţi pe necesităţile membrilor, să oferim multiple servicii în limitele legii cu scopul de ai dezvolta în plan financiar-economic, juridic şi în tehnologiile informaţionale, străduindu-ne să atingem perfecţiunea în a creea noi locuri de muncă şi a ridica nivelul de trai al societăţii în care activăm. Obiectivul nostru este să fim recunoscuţi ca lideri în ceea ce priveşte serviciile pe care le oferim membrilor şi angajaţilor.

         

          Valorile Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală” sunt:

  • Noi suntem alături întotdeauna de membri!
  • Suntem profesionişti în realizarea obiectivelor!
  • Suntem orientaţi spre performanţe!
  • Noi suntem antreprenori şi acordăm sprijin antreprenorilor!
  • Suntem accesibili şi oferim acces la orice informaţie!

 

          Asociaţia Centrală de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală” apără interesele și drepturile asociațiilor membre în relațiile cu statul, creditorii și alte organizații, care interacționează cu membrii, fiind acesta principalul scop de. Deasemenea Uniunea Centrală are și alte sarcini cum ar fi:

a) să accepte de la membri investiţii în fondul de lichidităţi şi să administreze acest fond;

b) să acorde membrilor asistenţă din fondul de lichidităţi în vederea menţinerii lichidităţii acestora;

c) să organizeze procesul de instruire a personalului membrilor;

d) să acorde asistenţă metodică membrilor;

e) să obţină resurse creditare de pe piaţa financiară şi de la organizaţii internaţionale;

f) să prezinte propuneri Comisiei Naţionale a Pieței Financiare privind perfecţionarea actelor normative ce reglementează activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut;

h) să efectueze activităţi delegate de Comisia Naţională, în baza acordului respectiv;

j)să acorde asistență juridică la perfectarea actelor interne și recuperarea împrumuturilor problematice;

i)să dezvolte și să ofere în folosință programe specializate în evidența și gestiunea activității membrilor;

l) să efectueze alte activităţi, care nu contravin legislaţiei.